دسته‌ها
متفاوت

روز پدر father’s day

روز پدر father’s day روزیست که به پاس داشت زحمات پدران دلسوز در سرتاسر جهان گرامی داشته می شود. این روز و  روز مادر mothers day مناسبت های زیبایی هستند تا به فرزندانمان سپاس از زحمات بزرگترها را آموزش دهیم. پدر و مادر دو رکن اصلی زندگی هستند که بدون هر یک از آنها زندگی برای افراد خانواده کاری دشوار خواهد شد و چه خوب است در زمان حیات قدرشان را بدانیم.

روز پدر father's day
روز پدر father’s day

در بسیاری کشورها روز پدر، سومین یکشنبه ماه ژوئن در نظر گرفته شده‌  این روز به پاس داشت پدران زحمت کش است. البته در ایران قبل از انقلاب اسلامی زادروز رضا شاه پهلوی روز پدر نامیده می شد اما پس از انقلاب تولد حضرت علی ( سیزدهم ماه رجب ) روز پدر نام گرفت. و البته هنوز هم بسیاری روز 4 شهریور مصادف با زادروز کورش بزرگ را روز پدر می نامند. اما باید گفت شماره روزها بهانه اند و هر روز باید به یاد پدران و مادرانمان باشیم.

روز پدر father's day
روز پدر father’s day

البته ابن روز به نام روز مرد هم شناخته می شود و دقیقا قرینه روز زن در نظر گرفته شده. این روز برای ابراز محبت نسبت به کسانی که هنوز پدر نشده باشند هم در نظر گرفته می شود و همسران آنها بایستی برای ابراز محبت یادآور شوند. البته در دنیا فعالین فمینیستی مانند لینا دانم هنرپیشه آمریکایی هستند که به دلایلی غیر منطقی خواستار لغو روز مرد بوده و با برگزاری اجتماعاتی خواستار لغو آن هستند.

روز پدر father's day
روز پدر father’s day

همانطور گه گفتیم روز پدر در سراسر دنیا در تاریخ های مختلفی برگزار می شود که در زیر می توان به برخی از این تاریخ ها اشاره نمود.

 • دومین یکشنبه ماه مه
 • سومین یکشنبه مه
 • روز عروج مسیح
 • اولین یکشنبه ژوئن
 • دومین یکشنبه ژوئن
 • سومین یکشنبه ژوئن
 • اولین روز تابستان
 • دومین یکشنبه ژوئیه
 • آخرین یکشنبه ژوئیه
 • دومین یکشنبه اوت
 • اولین یکشنبه سپتامبر
 • دومین یکشنبه سپتامبر
 • سومین یکشنبه سپتامبر
 • اولین یکشنبه اکتبر
 • دومین یکشنبه نوامبر

و این روز در ایران در سالروز تولد امام اول شیعیان حضرت علی (ع) جشن گرفته می شود.

روز پدر father's day
روز پدر father’s day

پدر قهرمانه

پدرها برای کودکانشان اکثرا بصورت قهرمانانی شکست ناپذیر هستند. پشتوانه و تکیه گاهی برای همسر و فرزندان که بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. زمانی که خسته از سر کار می آیند با محبت به همسر و بازی با فرزندانشان چنان گرمایی به خانه می دهند که با هیچ چیز دیگری در خانه قابل تعویض نیست و چه بهتر که در چنین فضایی زندگی بهتر را به کودکانمان آموزش دهیم.

روز پدر father's day
روز پدر father’s day

هدیه روز پدر

معمولا به شوخی همه هدیه روز پدر را یک جفت جوراب به یاد می آورند. البته هر کسی در توانش برای پدر و مادرش هدیه تهیه می کند اما مهمترین چیز این است که به یادشان باشیم. و در هر کجا به آنها محبت کنیم. اگر خدای ناکرده در اثر ناچاری آنها را به خانه سالمندان فرستاده ایم به آنها سر بزنیم و اگر در قید حیات نیستند به یاد آنها کاری خیر انجام دهیم تا الگوی مناسبی برای فرزندانمان در آینده باشیم.

روز پدر father's day
روز پدر father’s day

 

م.خاشعی