برچسب: نقشه های ایران

نقشه ایران ۱۰

نقشه ایران

ایران یکی از کشور های مهم خاورمیانه و در جنوب غرب آسیا قرار دارد. نقشه ایران مبین مرزهای کشور عزیزمان با همسایگانش می باشد. در شرق با افغانستان و پاکستان در شمال شرقی با ترکمنستان و در شمال غربی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان در...