برچسب: سناتور شاتز

سیاستمداران بی اطلاع از دنیای فناوری ۰

سیاستمداران بی اطلاع از دنیای فناوری

شب گذشته جلسه سیاستمداران بی اطلاع از دنیای فناوری با حضور سناتور شاتز برای پرسش از مارک زاکربرگ Mark Zuckerberg برگذار شد. حاشیه جلسه زاکربرگ با سیاستمداران آمریکا برای خبرنگاران بسیار جذاب بود که سعی کردند تمامی آن را بصورت مستقیم پوشش دهند. در جلسه‌ شب گذشته‌ی کنگره، سناتورها...