دسته‌ها
متفاوت

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم را شاید مهمترین ذکر مسلمانان دانست. این آیه ( آیه تسمیه ) شریف در ابتدای تمامی سوره های قرآن ( به غیر از سوره توبه ) تکرار شده. اینکه این آیه شریفه جزء سوره های قرآن است یا خیر در بین علما اهل سنت اختلاف است. اما شیعیان در ابتدای هر سوره در نماز از بسم الله الرحمن الرحیم استفاده می کنند. البته اگر به معنی آن توجه کنید محبت این ذکر را قبل از شروع هر کاری درک خواهید کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم

 

ترجمه‌های فارسی

 • «امید»: به نام خداوند بخشایندهٔ مهربان
 • «طاهری»: به نام خدای رحمان رحیم
 • «فولادوند»: به نام خداوند رحمتگر مهربان
 • «امامی»: به نام خداوند مهرگستر مهربان
 • «کبیری»: به نام خداوند بخشنده مهربان
 • «بهرام پور»: به نام خداوند بخشندهٔ بخشایشگر
 • «انصاریان»: به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی
 • «سید سلمان علوی»: بسم الله الرحمن الرحیم (ایشان بر این باور است که این آیه قابل ترجمه نیست).
 • سید محمد جواد غروی: به نام ایزد صاحب رحمت عام و رحمت خاص
 • محمد صادقی تهرانی: به نام خدای رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم

معادل عددی ابجد بسم الله الرحمن الرحیم عدد 786 است . برخی مسلمانان به دلیل اعتقادات مذهبی خود و برای ننوشتن این آیه شریفه بر روی کاغذ معمولی که امکان در معرض آلودگی قرار گرفتن وجود دارد , از این عدد (786) بجای خود ذکر استفاده می کنند. این عدد در علم دعا نویسی و علم حروف یا همان جفر بسیار اهیمت دارد.

 • تعداد ارکان اسما = ۴
 • تعداد حروف اول= ۱۹
 • تعداد حروف آخر= ۲۲
 • تعداد حروف ظاهر= ۲۴
 • تعداد حروف باطن= ۲۷
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم

برخی عرفا کلید قلب انسان را یکی از ذکر های الله می دانند . آنا بر این باورند که با آوردن ذکری از ذکرهای الله از ته دل و با خلوص نیت ( که برای هر کسی می تواند متفاوت باشد ) , تمام قفل های عالم گشوده می شود. آنها پیشنهاد می کنند برای برقراری ارتباط با ایزد یکتا در زمان ذکر گفتن سعی کنید به هیچ چیز دیگری فکر کنید حتی به خواسته خودتان از خداوند و فقط به ذکری که بیان می کنید فکر کنید. از جمله ذکر هایی که قدرت بالایی برای رفع مشکلات دارد و می تواند کلید وجودی و نورانی الهی درون انسان برای باز کردن مخزن قدرت الهی باشد “بسم الله الرحمن الرحیم” شریف است.

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم

رابطه و نسبت های بسم الله با عدد نوزده در جاهای مختلفی از طرف نظریه پردازان مسلمان ارائه شده. با نوجه به تعداد 19 نفری فرشتگان عذاب در جهنم در حدیثی از بحارالانوار اشاره شده برای محافظت در برابر 19 مامور عذاب الهی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم را تکرار کنید. طبرسی در مجمع‌البیان درباره بسم الله می گوید : همه برانند که خداوند آنها را از شعله‌ های نوزده گانه آتش جهنم برهانند , پس بسم اللَّه الرّحمن الرحیم را بسیار بخوانند و تکرار کنید که آن نیز نوزده حرف دراد و پروردگار هر حرفی از آن را سپر یک شعله دوزخ قرار خواهد داد.

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم

محمد رشاد خلیفه, شیمیدان مصری مقیم ایالات متحده با استفاده از کامپیوتر در مدت 4 سال کلمات قرآن را بررسی نود وی ادعا کرد که ارتباط ویژه‌ای بر اساس حروف مقطعه و … قرآن بین عدد 19 و قرآن وجود دارد.

ارزش‌های عددی حروف بسم الله الرحمن الرحیم

بسم

ردیفعربیارزش ابجدی
۱ب۲
۲س۶۰
۳م۴۰
جمع۳۱۰۲

الله

ردیفعربیارزش ابجدی
۴ا۱
۵ل۳۰
۶ل۳۰
۷ه۵
جمع۴۶۶

الرحمن

ردیفعربیارزش ابجدی
۸ا۱
۹ل۳۰
۱۰ر۲۰۰
۱۱ح۸
۱۲م۴۰
۱۳ن۵۰
جمع۶۳۲۹

الرحیم

ردیفعربیارزش ابجدی
۱۴ا۱
۱۵ل۳۰
۱۶ر۲۰۰
۱۷ح۸
۱۸ی۱۰
۱۹م۴۰
جمع۶۲۸۹
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم

 

ردیفرابطهمحاسبه
۱بسم الله الرحمن الرحیم ۱۹ حرف است.
۲تعداد دفعات تکرار بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن بر ۱۹ بخش‌پذیر است
۱۱۴ = ۱۹×۶
۳تعداد دفعات تکرار واژه رحمن در قرآن،
بدون احتساب دفعات تکرار آن در بسم الله اول سوره‌ها بر ۱۹ بخش‌پذیر است.
۵۷ = ۱۹ × ۳
۴تعداد دفعات تکرار واژه رحیم در قرآن،
بدون احتساب دفعات تکرار آن در بسم الله اول سوره‌ها بر ۱۹ بخش‌پذیر است*.
(بخش نقد را ببینید)
۱۱۴ = ۱۹ × ۶
۵اگر شماره ترتیب هر کلمه را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را
بنویسیم، عدد ۱۳۲۴۳۶۴۶ بدست
می‌آید که قابل قسمت به ۱۹ است. شماره ترتیب هر کلمه برای تشخیص بهتر توپر
نوشته شده است.
۱۳۲۴۳۶۴۶ = ۱۹×۱۹×۳۶۶۸۶
۶اگر ترتیب کلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم باز ضریب ۱۹ دارد
۴۶۳۶۲۴۱۳ = ۱۹×۲۴۴۰۱۲۷
۷اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه تعداد حروف هر کلمه را به اضافه مجموع حروف
کلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب ۱۹ دارد
(۰+۳=۳),(۳+۴=۷),(۳+۴+۶=۱۳),(۳+۴+۶+۶=۱۹)۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹
= ۱۹×۶۹۸۵۸۶۰۱
۸اگر شماره ترتیب حروف هرکلمه را با شماره ترتیب حروف کلمه‌های بعد جمع کنیم
عددی ۱۲ رقمی بدست می‌آید که باز هم ضریبی از ۱۹ است
۱۲۳ + ۴۵۶۷ + ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳ + ۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹ =۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲ =۱۹ ×۷۹۱۷۱۷۳۰۳۸
۹اگر شماره ترتیب هر کلمه را پس از شماره ترتیب حروف هر کلمه بگذاریم عدد ۲۳
رقمی بدست می‌آید که باز هم ضریبی از ۱۹ است.
۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۴ =۱۹
×۶۴۸۱۳۵۱۲۰۴۷۹ …
۱۰فاصله بین سوره بدون بسم الله و سوره حاوی دو بسم الله، ۱۹ سوره است
۱۱بسم الله اضافی، در آیه ۳۰ از سوره ۲۷ قرار دارد. جمع این دو عدد بر ۱۹
بخش‌پذیر است.
۲۷+۳۰ = ۵۷ = ۱۹×۳
۱۲اگر شماره آیه بسم الله الرحمن الرحیم که اولین آیه قرآن است بنویسیم و بعد
تعداد حروف آن (۱۹) را بنویسم و بعد تعداد حروف هر کلمه را بنویسیم باز
ضریبی از ۱۹ است
۱۱۹۳۴۶۶ = ۱۷۴ × ۱۹ * ۱۹ * ۱۹
ردیفرابطه با استفاده از ابجدمحاسبه
۱۳اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن
بگذاریم باز قابل قسمت به ۱۹ است
۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹×۵۸۰۱۴۰۱۷۵۲۳۳۱
۱۴اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب کلمه بگذاریم، باز قابل قسمت
به ۱۹ است
۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =
۱۹× ۶۶۳۳۶۹۵۴۱۲۶۵۹۵۴۲۲۱۰۹۶۸۶۸۶۳۸۴۳۱۶۲۱۶۰
۱۵اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع تعداد حروف هر کلمه را با مجموع
ارزش‌های ابجدی آن کلمه بگذاریم باز ضریب ۱۹ دارد.
(۳+۱۰۲=۱۰۵),(۴+۶۶=۷۰),(۶+۳۲۹=۳۳۵),(۶+۲۸۹=۲۹۵)۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵
= ۱۹×۵۸۱۷۲۱۲۲۸۱۸۰۵
۱۶اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر کلمه را باضافه
مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم باز ضریب ۱۹ دارد
(۱۰۲+۶۶+۳۲۹+۲۸۹=۷۸۶),(۱۰۲+۶۶+۳۲۹=۴۹۷),(۱۰۲+۶۶=۱۶۸)۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶
= ۱۹×۵۸۰۱۱۴۱۲۳۶۷۰۹۴
۱۷اگر تعداد کلمات «بسم الله الرحمن الرحیم» (۴) را اول بنویسیم و تعداد حروف
(۱۹) آن را بعد از آن بنویسم و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (۷۸۶) آن را
بنویسیم عدد ۶ رقمی بوجود می‌آید که ضریبی از ۱۹ است
۴۱۹۷۸۶ = ۱۹ × ۲۲۰۹۴
۱۸اگر رقم‌های رابطه قبل را برعکس بنویسیم ضریب ۱۹ خواهد داشت
۶۸۷۹۱۴ = ۳۶۲۰۶ ×۱۹
۱۹اگر شماره آیه (بسم الله الرحمن الرحیم) که اولین آیه قرآن است بنویسیم و
بعد تعداد حروف آن (۱۹) را بنویسم؛ و بعد تعداد حروف هر کلمه را بنویسیم
باز ضریبی از ۱۹ می‌باشد.
۱۱۹۳۴۶۶ = ۱۷۴ ×۱۹ ×۱۹ ×۱۹

 

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم

جابر بن عبد الله انصاری می‌گوید: هنگامی که بسم الله الرحمن الرحیم نازل گردید , ابر به سوی مشرق گریخت و باد آرام گرفت و دریا طوفانی شد و حیوانات گوش فرا دادند و شیطان‌ ها از آسمان رانده شدند و خدای متعال به عزت و جلالش سوگند یاد کرد که بسم الله بر هر چه خوانده شد خداوند آن را با برکت گرداند. این ذکر زبیا آرامش دهنده قلب های شهدا نیز بوده است.

 

پارسا معتمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *